1 Media
relations

 • Návrh PR kampaně
  • Vytvoření komunikační strategie
  • Návrh klíčových témat kampaně
 • Návrh jednotlivých PR aktivit
  • Tisková konference, tiskové zprávy, rozhovory, direct mail, čtenářské soutěže, recenze, PR články atd.
 • Realizace PR aktivit
 • Obvolání novinářů a získání zpětné vazby
 • Monitoring médií
 • Krizová komunikace
 • Media relations v oblastech – hudba, film, výtvarné umění, divadlo, design, architektura, lifestyle

2 Mediální
partnerství

 • Vytipování vhodných mediálních partnerů
 • Vyjednání mediálních partnerství
 • Zajištění plnění mediálních partnerství

3 Marketingové
aktivity

 • Návrh správně zvolených marketingových aktivit, které doplňují PR kampaň
  • Online propagace
  • Nákup reklamních ploch outdoor a indoor (CLV, billboardy, rámečky atd.)
  • Výlep plakátů
  • Distribuce letáků
  • E-mailing
 • Realizace jednotlivých marketingových aktivit

4 Sociální
sítě

 • Poradenství
 • Návrh komunikační kampaně na sociálních sítích
 • Správa sociálních sítí
 • Správa reklama na sociálních sítích